Værmon & Partner är ett konsultföretag som arbetar inom Human Resource.
Vi vänder oss till såväl privat som offentlig verksamhet och är specialiserade på
bemanning och kompetensutveckling. Våra uppdrag finns inom områdena Rekrytering,
Ledningsgruppsutveckling, Ledarcoachning och Change Management.

VI KAN...

 • Tillsammans med er utveckla och implementera metoder för att säkerställa
  effekterna av det strategiska HR arbetet.

 • Vara en partner till er i operativ rådgivning rörande:
  – rekrytering
  – utveckling av enskilda ledare
  – utveckling av ledningsgrupper och team
  – stöd vid avveckling
  – prioritering av insatser
  – medarbetarundersökningar