VÆRMON...
När vi grundade Værmon & Partner bedömde vi att det fanns behov av ett företag
inom Human Resource med specialkompetens inom personbedömning. Det var viktigt
för oss att bygga upp ett företag som i varje kundrelation och varje uppdrag förmådde
ge ett personligt engagemang och hög kvalitet till såväl kunder som kandidater.
Vi tycker att vi har lyckats bra med det vi föresatte oss. Vår uppfattning är att det vid
alla bemanningssituationer, interna såväl som externa, är viktigt att skapa ett bra
beslutsunderlag för både individ och företag.
Vårt bidrag är att genom kvalificerad personbedömning skapa bästa möjliga
matchning mellan individ och jobb.

& PARTNER
Inom Værmon & Partner har vi en hög ambitionsnivå beträffande vår konsultinsats.
För att säkerställa att varje uppdrag genomförs med bästa möjliga kompetens inom
Human Resources olika specialområden så sker arbetet ofta i partnerskap med
andra företag. Våra tjugo års erfarenhet har gett oss möjlighet till att skapa ett stort
kontaktnät och vi vet var vi kan hitta de bästa när vi ska ta oss an ett uppdrag.
Vi tycker att det ger oss både bredd och djup inom vårt område.